Slide background
Slide background

Dziennik projektu

Założyliśmy już ostatnią obrożę w projekcie!

W tym roku w ramach projektu LIFE „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w Polsce północno-zachodniej” zakończyliśmy sezon immobilizacyjny podczas którego zakładano obroże telemetryczne żubrom. W ciągu trwania projektu założono 50 obroży, co oznacza że 23% osobników z populacji żubrów

...

Kolejne zadanie projektu zostało sfinalizowane.

Niedawno ukończyliśmy budowę ostatniego paśnika dla żubrów, który był przewidziany w projekcie.  W czasie trwania projektu zbudowaliśmy łącznie 22 paśniki. Żubry są rokrocznie dokarmiane w paśnikach w sezonie zimowym. Pozwala to na odciągnięcie ich od pól uprawnych, przyczyniając się do

...

Grupa żubrów w Nadleśnictwie Drawno

Grupa Drawno powstała na początku 2017 r. Do jej powstania przyczyniła się jedna z samic o imieniu „Rzepa” pochodząca ze stada Dobrzany. Po jej immobilizacji i założeniu obroży telemetrycznej „uciekła” na teren stada Drawskiego. Następnie samica zabierając ze sobą kilka żubrów z Poligonu

...

Stado Dobrzany

W 2017 r. powstało nowe ugrupowanie żubrów na pograniczu Nadleśnictwa Dobrzany i Drawno. Powstanie stada zapoczątkowała ucieczka 2,5 letniej krowy o imieniu „Wariatka” ze stada w Jałowcówce. Krowa uciekinierka pochodząca ze stada Mirosławieckiego została przewieziona do nowo tworzonego stada w

...
Zobacz więcej