Założyliśmy już ostatnią obrożę w projekcie!

2018-10-03 13:43:45
W tym roku w ramach projektu LIFE „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w Polsce północno-zachodniej” zakończyliśmy sezon immobilizacyjny podczas którego zakładano obroże telemetryczne żubrom. W ciągu trwania projektu założono 50 obroży, co oznacza że 23% osobników z populacji żubrów zachodniopo...

Kolejne zadanie projektu zostało sfinalizowane.

2018-09-13 09:00:18
Niedawno ukończyliśmy budowę ostatniego paśnika dla żubrów, który był przewidziany w projekcie.  W czasie trwania projektu zbudowaliśmy łącznie 22 paśniki. Żubry są rokrocznie dokarmiane w paśnikach w sezonie zimowym. Pozwala to na odciągnięcie ich od pól uprawnych, przyczyniając się do zmniejszenia...

Grupa żubrów w Nadleśnictwie Drawno

2018-07-31 13:02:49
Grupa Drawno powstała na początku 2017 r. Do jej powstania przyczyniła się jedna z samic o imieniu „Rzepa” pochodząca ze stada Dobrzany. Po jej immobilizacji i założeniu obroży telemetrycznej „uciekła” na teren stada Drawskiego. Następnie samica zabierając ze sobą kilka żubrów z Poligonu Drawskiego...

Stado Dobrzany

2018-07-19 16:23:50
W 2017 r. powstało nowe ugrupowanie żubrów na pograniczu Nadleśnictwa Dobrzany i Drawno. Powstanie stada zapoczątkowała ucieczka 2,5 letniej krowy o imieniu „Wariatka” ze stada w Jałowcówce. Krowa uciekinierka pochodząca ze stada Mirosławieckiego została przewieziona do nowo tworzonego stada w Jałow...

Pierwsze ugrupowanie żubrów w województwie lubuskim!

2018-07-05 00:00:00
W niedługim czasie po powstaniu ugrupowania w Trzciance, powstało nowe stado na terenie nadleśnictwa Smolarz w województwie lubuskim. Kilka osobników z ugrupowania w Trzciance rozpoczęło wędrówkę na zachód od zajmowanego terenu. Żubry dotarły na tereny nadleśnictwa Smolarz gdzie pozostały do dnia dz...

Powstanie nowego ugrupowania żubrów w nadleśnictwie Trzcianka.

2018-06-21 10:24:38
Nowo powstałe ugrupowanie ma dość ciekawą historię, ponieważ powstało dzięki dużej aktywności krowy Kajki. Samica pochodząca ze stada drawskiego została przewieziona do ugrupowania Jałowcówka, w którym to brakowało doświadczonej samicy-przewodniczki. Po pewnym czasie Kajka chcąc wrócić do stada maci...

Mirlotka i Pocisk na wolności

2018-03-29 10:03:09
W tym roku kolejne dwa żubry trafiły na wolność. Młode Mrówki – Mirlotka oraz młode Szantrapy – Pocisk. Cielaki zostały wypuszczone do dziko żyjącego stada na Poligonie Drawskim. Mirlotce została założona obroża telemetryczna, dzięki której będziemy mogli monitorować jej rozwój w nowym stadzie. Oba...

Wsparcie WFOŚiGW w Szczecinie

2018-03-27 09:09:48
WFOŚiGW w Szczecinie już dwukrotnie wsparł realizację projektu LIFE13 NAT/PL/000010 Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce. ZTP otrzymało w latach 2016-2017 dwie dotacje w łącznej wysokości 120 tys. zł, które znacznie przyczyniły się do zapewnienia wkładu własnego do p...

Warsztaty 15.03.2018 r.

2018-03-16 10:56:51
W dniu 15.03.2018 r. w Dzikiej Zagrodzie w Jabłonowie, odbyły się przedostatnie warsztaty zorganizowane w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000010 „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce”.  W warsztatach wzięli udział leśnicy z RDLP, których tereny obejmują działania Projek...

Warsztaty 13.02.2018 r.

2018-03-01 13:52:56
W dniu 13.02.2018 r. w Dzikiej Zagrodzie odbyły się dwie sesje warsztatowe w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000010 „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce” zorganizowane dla lokalnej społeczności. Udział wzięło 60 rolników. Pierwszą częścią warsztatów była prelekcja na...

Rozwój stada w Jałowcówce

2018-01-17 08:18:02
Stado Jałowcówka zostało utworzone w 2016 roku w ramach projektu LIFE „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce”. Na początku ugrupowanie było utworzone z 8 osobników pochodzących ze stad mirosławieckiego i drawskiego. Wiosną 2017 roku do żubrów w Jałowcówce dołączyły dw...

CZĘŚĆ TWOJEGO PODATKU NA OCHRONĘ ŻUBRÓW I RYSI

2018-01-11 10:08:17
Do końca kwietnia każdego roku mogą Państwo zdecydować o przekazaniu 1% swego podatku organizacji pożytku publicznego. Serdecznie zachęcamy wszystkich którzy chcą pomóc chronić i poznawać przyrodę Pomorza Zachodniego o przekazanie na rzecz Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego 1% swojego p...

Życzenia świąteczne

2017-12-19 09:42:16
Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, przesyłamy państwu życzenia:

KONFERENCJA INFORMACYJNA O PROJEKCIE LIFE13NAT/PL/000010

2017-12-30 09:58:54
Miło nam poinformować, że 15 grudnia 2017 r. w Dzikiej Zagrodzie w Jabłonowie odbyła się kolejna konferencja informacyjna o projekcie LIFE „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce”. W wydarzeniu wzięli udział najważniejsi polscy specjaliści ds. żubrów, przedstawiciele w...

Dyskusja Polsko-Niemiecka o zagrożonych gatunkach

2017-12-11 13:09:00
W Starostwie Powiatowym  Gorzowa Wielkopolskiego  1 grudnia 2017 roku odbyło się spotkanie pod nazwą „Dzikie zwierzęta nie znają granic”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele strony Polskiej i Niemieckiej. Stronę Polską reprezentowali  przedstawiciele: Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szcz...

Spotkanie żubrowych projektów LIFE w Rumunii

2017-11-26 14:29:00
22 listopada tego roku udało się zorganizować spotkanie dwóch trwających projektów LIFE'u zajmujących się ochroną żubrów. Pierwszym z nich jest projekt LIFE13 NAT/PL/000010 "Diversification and development of the European bison population in northwestern Poland". W ramach projektu prowadzone są dzia...