Z wielką przyjemnością informujemy, że nasz projekt „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce” został przedłużony do 30 czerwca 2019 roku! Dzięki temu uzyskaliśmy dofinansowanie do działań prowadzonych na rzecz ochrony żubrów. W przedłużonym okresie trwania projektu  będziemy kontynuować działania Bazy Obsługi Żubrów i Pogotowia Żubrowego  w dotychczasowym zakresie:

  • Rozwożenie karmy dla żubrów w sezonie 2018/19 do paśników
  • Prowadzenie działań pogotowia żubrowego (prowadzenie interwencji, asysta przy wypadkach, przepłaszanie żubrów z cennych upraw rolnych)
  • Immobilizacja i zakładanie obroży telemetrycznych.

Dodatkowo będziemy prowadzić „dokarmianie mobilne”, polegającego na wywożeniu karmy dla nowo wyodrębnionych grup żubrów w granicach projektu i poza nimi w celu pogłębienia i utrwalenia dywersyfikacji populacji.