W dniu 05.04.2019r. odbyły się polsko- niemieckie warsztaty, w ramach przedłużonego projektu LIFE13 NAT/PL/000010 „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno- zachodniej Polsce”. Głównym tematem spotkania były zagadnienia związane z powiększeniem stad żubrów, migracją poza obszar projektu i polsko- niemiecką granicę oraz wprowadzenie do projektu INTERREG „Polepszenie transgranicznego zarządzania populacjami żubra i łosia” , w którym biorą udział Lebniz – Zentrum für Agralandschaftsforschung (ZALF), WWF Niemcy, Humbold Universität w Berlinie, Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze i Ośrodek Kultury w Mirosławcu.

Zorganizowaliśmy pierwsze tego typu spotkanie, które zostało zainicjowane przez dramatyczne wydarzenie – śmierć żubra w Lebus (Niemcy). Po wywiązaniu się dyskusji, zauważyliśmy rosnące zapotrzebowanie na opiekę nad migrującymi samicami żubra. Pragniemy stworzyć wspólny pakiet wiedzy i działań dla społeczności niemieckiej, aby przygotować naszych sąsiadów do podobnych sytuacji. Wierzymy, że dzięki działaniom realizowanym w trakcie projektu LIFE oraz wymianie doświadczeń z kolegami z INTERREGu, możemy stworzyć wspólną bazę wiedzy, działań i struktur komunikacyjnych między obydwoma krajami.

Wygłoszone wystąpienia miały wprowadzić zaproszonych przez nas gości ze strony niemieckiej w działania, które realizowaliśmy w trakcie Projektu, od strony technicznej jak i praktycznej, a ze strony polskiej- wprowadzenie działania projektu INTERREG.

Pierwszy referat, wygłaszany przez p. Magdalenę Tracz, opowiadał o dynamizmie rozwoju populacji oraz tworzeniu się nowych stad w obrębie granicy Projektowej. Kolejny, prezentowany przez p. Macieja Tracza, opowiadał o sposobie zarządzania żubrami na naszym terenie poprzez działanie Pogotowia Żubrowego, takie jak: immobilizacja i zakładanie obroży telemetrycznych, przepłaszanie i monitoring zwierząt. Następna prezentacja, referowana przez naszego wieloletniego współpracownika doktora Romana Lizonia, przedstawiała stan zdrowotny w jakim znajdują się zachodniopomorskie żubry. Ostatnie wystąpienie wygłosił p dr. Hannes König. Opowiadał o projekcie INTERREG, którego celem jest wypracowanie wspólnej strategii ochrony, między Polską i Niemcami, migrujących gatunków takich jak żubry i łosie. Dzięki wspólnym działaniom miałby powstać m.in.: szczegółowe mapy siedlisk i korytarzy migracyjnych wraz z potencjalnymi źródłami konfliktu, katalog działań i deklaracja w zakresie wspólnego, transgranicznego gospodarowania populacjami żubrów i łosi oraz powstanie grupy zadaniowej ds.. żubrów-łosi w celu stworzenia warunków do łagodzenia konfliktów.

W przerwie kawowej nasi goście zwiedzali Dziką Zagrodę. Bliski kontakt ze zwierzętami zaowocował wielką sympatią do naszych podopiecznych. Trudno nie polubić tych łagodnych olbrzymów, kiedy z ufnością biorą od nas jedzenie. Podobne wrażenie wywarły rysie. Wprawdzie nie można było ich pogłaskać, ale te dumne zwierzaki z chęcią pozowały do zdjęć.

Po wygłoszeniu wszystkich wystąpień oraz przerwie obiadowej, mieliśmy okazję do dyskusji w kuluarach. Wspólnie usiedliśmy w przysłowiowym „kółeczku” i zgłębialiśmy problematykę związaną z sąsiedztwem dużych ssaków. Każda ze stron (polska i niemiecka) miała okazję przedstawić swoje podejście, ale również obawy związane z żubrem. Postawiliśmy sobie nawzajem dwa pytania – „Czy chciałabym/chciałbym mieć w sąsiedztwie dziko żyjące żubry?” oraz „Co ułatwiłoby mi dobrosąsiedzkie relacje?”. Dzięki wymianie doświadczeń i odczuć wiemy, że w najbliższej przyszłości zrealizujemy postulaty wzajemnej współpracy ochrony żubra.

Naszym gościom bardzo dziękujemy za przybycie! :)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8