W minionym tygodniu wymienialiśmy obroże u dwóch krów ze stada bytującego na terenie Nadleśnictwa Mirosławiec. Urządzenia zostały założone na początku projektu LIFE 13/NAT/PL/000010 „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno- zachodniej Polsce” (realizowany w latach 2014-2019). Czas działania obroży jest uzależniony od mocy baterii zasilającej nadajnik GPS i VHF, trwa to średnio około 4 lat. W tym czasie spływają do nas dane z dokładną lokalizacją zwierząt. Bardzo istotne jest zachowanie ciągłości danych u danego osobnika.
Jest to bardzo praktyczne z punktu widzenia działania Pogotowia Żubrowego (przepłaszanie zwierząt, uczestnictwo w „nietypowych” sytuacjach z żubrami, rozwiązywanie konfliktów na linii człowiek- żubr, stały monitoring) oraz dostarcza wielu ciekawostek na temat zachowania danego stada. Widzimy jak określone grupy zajmują konkretne rewiry, a kiedy zwierząt jest „za dużo”, dominujące krowy wywędrowują z podlegającymi im innymi żubrzycami i szukają dla siebie nowych terenów. Jest to pożądane zjawisko, które powoduje, że żubry nie są uciążliwe m.in dla okolicznych rolników. W ramach przedłużenia działań związanych z opieką nad żubrami, w postaci projektu „Rozszerzenie działań Bazy Obsługi Żubrów” (współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ,umowa o dofinansowanie projektu z dnia 28.03.2019 r. nr POIS.02.04.00-00-0013/18-00) ), będziemy wymieniać obroże, które kończą swoją pracę lub zakładać nowym osobnikom jeśli zajdzie taka potrzeba (np. założenie obroży w nowo utworzonej grupie).

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4