Zapewne wielu z Was kojarzy się ze szpitalem, długim czasem oczekiwania i wieloma trudnymi przypadkami medycznymi, ale mimo to, jeśli coś się stanie możemy wezwać je w każdej chwili. W przypadku Pogotowia Żubrowego sprawa ma się zgoła inaczej – tu kolejki nie obowiązują a pomoc udzielana jest szybko i sprawnie. 

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze od niemal 15 lat zajmujące się żubrami na Pomorzu Zachodnim, wielokrotnie miało do czynienia z różnymi nietypowymi sytuacjami związanymi z tymi zwierzętami. Z biegiem czasu dostrzeżono potrzebę utworzenia „jednostki do zadań specjalnych”, która w razie potrzeby zjawi się na miejscu. I tak w ramach zakończonego już projektu LIFE, utworzono Pogotowie Żubrowe ( którego działania są kontynuowane w nowym projekcie POIS „Rozszerzenie Działań Bazy Obsługi Żubrów”). Nazwa jest nietypowa, ale to właśnie ona w pełni oddaje sens istnienia tej grupy. Wprawdzie żubry nie dzwonią na numer alarmowy (a to byłoby coś!), ale w przypadku kolizji z żubrem lub wejściem stada na cenne uprawy rolne, mieszkańcy- rolnicy, właściciele mogą zadzwonić po pomoc. Niejednokrotnie też zdarzały się sytuacje, kiedy zaobserwowano „migrujące” byki, które podczas swojej wędrówki zatrzymywały się na polach -  wtedy po zgłoszeniu zawsze przyjeżdżał ktoś z ekipy, aby przede wszystkim porozmawiać z mieszkańcami, że nie mają powodów do obaw bo taki byk wcale nie osiądzie tu na stałe. Jest to niezwykle istotne działanie -  rozmowy ale również prowadzone warsztaty edukacyjne oraz wiedza przekazywana podczas wizyty w Dzikiej Zagrodzie -  wszystko to ma sprawić, że żubr nie jest tylko „wielkim kosmatym nieznajomym”, a wiadomo -  to czego nie znamy może w nas wzbudzać lęk.

Najczęściej wykonywaną interwencją Pogotowia Żubrowego jest płoszenie żubrów. Mimo, że tereny Pomorza Zachodniego obfitują w lasy, nie brakuje wielohektarowych upraw takich jak rzepak czy kukurydza albo niewielkich, indywidualnych poletek z np. ziemniakami. W takim przypadku, kiedy przypada okres wzrostu i wegetacji roślinności uprawnej, interwencje odbywają się jak najszybciej aby zmniejszyć ilość strat spowodowanych m.in. przez zgniecenia. Dzięki zakładanym obrożom telemetrycznym na żubry (w 90% przypadków są to samice),  Pogotowie Żubrowe poprzez Bezpieczną Informację o Żubrach jest w stanie z wyprzedzeniem zareagować i podjąć działania, nim powstaną szkody rolne.