Pojęcie to choć należy do dziedziny ekonomii, zostało użyte odnośnie populacji żubrów. W zrealizowanym już  projekcie LIFE założono rozbicie istniejących stad żubrów na mniejsze grupy. Dotychczasowe zgrupowania były niezwykle zhermetyzowane pod kątem wymiany osobników, dlatego żeby nie dopuścić do krzyżowania w bliskim stopniu pokrewieństwa (chów wsobny) należało zmienić ten układ. Jedną z przesłanek do tego działania był fakt, że nie odnotowywano wędrówek byków pomiędzy stadami z Mirosławca i Poligonu Drawskiego.  Dodatkowo, podzielenie dużych grup na mniejsze zajmujące oddalone od siebie areały miało zmniejszyć obecność żubrów na polach uprawnych. Jednym z etapów „sprowokowania” do migracji na inne tereny było utworzenie w 2015 roku nowego stada składającego się z żubrów  z Poligonu i Mirosławca. Zostało ono nazwane „Jałowcówka” - od miejsca, w którym wybudowano zagrodę adaptacyjną.

Podjęte działania zainicjowały rozprzestrzenianie się żubrów.  W kolejnych latach trwania Projektu,  po utworzeniu „Jałowcówki” obserwowaliśmy głęboko zachodzące zmiany w żubrzej społeczności. Przemieszczanie zwierząt postawionych wysoko w hierarchii poskutkowało podziałami wśród żubrzyc i zainicjowało zajmowanie przez nie nowych rewirów. Dzięki temu powstały nowe stada zajmujące m. in. okolice Trzcianki czy Dobrzan.

Analizując dane telemetryczne obserwujemy  kolejny „przełom” wśród żubrów.  Buńczuczna krowa nazwana Pestką,  należąca do niedawno wykrytej grupy żubrów w okolicy Drawna, została zaobrożowana w 2019 roku. Okazuje się, że jakiś czas po tym zabiegu odłączyła się od swojego stada i postanowiła przejść praktycznie przez sam środek Drawieńskiego Parku Narodowego . Zatrzymała się dopiero  w okolicach Człopy (!). Na miejscu widywano ją z grupą innych żubrów, które prawdopodobnie zajmowały tamtejsze tereny (ob. grupa Szczuczarz).

Zmiany w rozkładzie stad żubrów są niezwykle wyraźne. Obecnie obserwujemy, że część ugrupowań znajduje się w północnej Wielkopolsce (stado Trzcianka), część rozeszła się po województwie zachodniopomorskim ( stada: Szczuczarz, Drawno, Dobrzany, Sypniewo i Piława), a kolejne osobniki pojawiają się w województwie lubuskim (stado Mierzęcinka). Dzisiaj możemy mówić o  10 ugrupowaniach, z wyjściowych 2, a to nie wszystko! W dalszym ciągu otrzymujemy informacje o żubrach  m.in w okolicy Jastrowia i Puszczy Noteckiej( krowy i byki wędrujące)! Utworzenie nowej grupy w Jałowcówce zapoczątkowało podziały stad na mniejsze zgrupowania, a obserwacje terenowe wykazały, że ten proces może wywoływać się samorzutnie (odłączanie się od stada krowy o dominującym charakterze wraz ze swoimi towarzyszami). Zainicjowana dywersyfikacja trwa po dziś dzień. Dzięki temu populacja żubrów na Pomorzu Zachodnim może rozwijać się bez obawy o nadmierne przegęszczenie.