Jak co roku, zimą dokarmiamy żubry. Paśniki żubrowe są postawione w określonych miejscach na terenie leśnym, gdzie żubry często przebywają. Staramy się, aby każdy paśnik był użytkowany w zależności od potrzeb wynikających m.in. z migracji tych zwierząt. 
Co żubry dostają do jedzenia? Owies i buraki pastewne. Ta bogata w składniki odżywcze pasza pozwala im przetrwać trudny, zimowy czas.

Prezentujemy filmiki z foto pułapek zamontowanych na paśnikach ( buraki są wysypywane koło paśnika, aby ułatwić żubrom do nich dostęp).