Ostatnimi czasy bardzo  wiele mówi się o zdrowiu, zwłaszcza w obliczu pandemii. Jeśli chodzi o zwierzęta to one również chorują. Niedawno w świecie żubrowym pojawiła się choroba zwana telazjozą. Pochodzi od nicienia, którym zarażają się żubry poprzez kontakt z  muchami- nosicielami pasożyta. Objawy to m.in. wynicowanie gałki ocznej i ślepota. Jest to bardzo bolesne dla zwierzęcia.  Jeszcze wcześniej było głośno o stadzie żubrów w Bieszczadach, które było chore na gruźlicę. Dlatego ważnym jest monitoring zdrowotny populacji, aby nie doszło do rozprzestrzenienia się choroby na inne zwierzęta czy ludzi.

W ramach obecnie realizowanego projektu POIS.02.04.00-00-0013/18 „Rozszerzenie działań Bazy Obsługi Żubrów”,  prowadzimy monitoring zdrowotny żubrów na Pomorzu Zachodnim. Działanie to jest kontynuacją badań z poprzednich projektów (m.in. zakończonego projektu LIFE13 NAT/PL/000010 „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno- zachodniej Polsce”). Dzięki temu  wiemy, że populacja rozwija się bez większych problemów (nie jest obarczona chorobami zakaźnymi).  Badania, które wykonujemy to:

- monitoring pasożytów (badanie kału 2x do roku- w sezonie wiosennym i jesiennym),

- monitoring chorób zakaźnych  zwierząt  immobilizowanych (np.  badanie krwi pod kątem gruźlicy u cieląt wypuszczanych z Dzikiej Zagrody oraz żubrów, którym zakładana jest obroża telemetryczna) oraz padłych np. na skutek kolizji lub z innej przyczyny (oględziny oraz badanie poszczególnych narządów pod kątem występowania chorób zakaźnych takich jak gruźlica, bruceloza, białaczka bydlęca oraz nekrotyczne zapalenie napletka),

- monitoring genetyczny (badanie stopnia inbredu i występowania ew. wad genetycznych).

Do tej pory nie stwierdzono odchyleń od normy zdrowotnej wśród naszych żubrów. W żadnym przypadku nie stwierdzono obecności chorób zakaźnych, wysokiego stopnia zarobaczenia oraz niekorzystnych zmian genetycznych. Mimo to, w dalszym ciągu prowadzimy regularne  badania,  aby w razie konieczności wychwycić  osobnika lub stado, które może być potencjalnie zainfekowane. W przyszłości będziemy kontynuowali podjęte przedsięwzięcie, aby populacja rozwijała się w sposób bezpieczny.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani wynikami badań, zachęcamy do zapoznania się z dokumentami zamieszonymi pod linkiem: http://bisonlife13.zubry.org.pl/home/pl/biblioteka/dokumenty.