Wraz z końcem roku kalendarzowego nadchodzi czas na podsumowanie liczebności żubrów, które są pod naszą opieką. Już w połowie listopada informowaliśmy o tym, że podejmowane są próby policzenia osobników w poszczególnych stadach, a mamy ich aż 11 😊

I tak zaczynamy kolejny rok z liczbą ogólną żubrów 349 osobników, 61 cielakami urodzonymi w poprzednim roku i śmiertelnością (jawną) w liczbie 24 żubrów.

Niestety wyniki inwentaryzacji nie napawają nas optymizmem. Rok 2022 to drugi rok z rzędu kiedy to ogólna liczba żubrów w północno-zachodniej Polsce wzrasta o niespełna 10 osobników (rok 2021 – 6 osobników, rok 2022 – 9). Pomimo tego, że liczba urodzonych cieląt w tych latach to kilkadziesiąt osobników (odpowiednio 2021 – 44, 2022 – 61). Nasuwa się pytanie: „Gdzie są brakujące żubry?”.

Niestety końcówka roku była zatrważająca, nie tylko dla nas, ale i dla wszystkich osób, którym los żubrów jest bliski sercu. Od września do końca roku zostały zastrzelone aż 4 żubry (!) A z początkiem Nowego Roku mamy kolejny przypadek zastrzelonego byka.

Boimy się, że przy takim stanie spraw, populacja wolnych żubrów w naszym regionie przestanie się rozwijać. Ochrona przed kłusownictwem, przed kulami posyłanymi celowo lub przez pomyłkę w stronę zwierząt pod ochroną prawną nie była do tej pory potrzebna, przypadki zabijania żubrów z broni palnej zdarzały się w ostatniej dekadzie sporadycznie.  Staramy się robić co możemy, aby czuwać nad bezpieczeństwem zwierząt, ale nie mamy wpływu na uzbrojonych w broń palną kłusowników.

Kłusownictwo może mieć duży wpływ na liczebność żubrów. Jest to gatunek bardzo łatwy do zabicia. Gdy w 2004 roku zaczęliśmy przyglądać się jedynemu wtedy stadu mirosławieckiemu, okazało się, że nie ma w nim cieląt. Podejrzewamy, że część młodych żubrów w była zabijana przez kłusowników.

Jeżeli dziś nie zapanujemy nad tym co się dzieje, możemy wrócić do czasów regresu w populacji. Lata działań ochronnych łatwo mogą zostać zniweczone.

Poniższy wykres przedstawia rozwój liczebny żubrów w północno-zachodniej Polsce na przestrzeni ostatnich 17 lat.Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://bisonlife13.zubry.org.pl/home/images/images/