W 2017 r. powstało nowe ugrupowanie żubrów na pograniczu Nadleśnictwa Dobrzany i Drawno. Powstanie stada zapoczątkowała ucieczka 2,5 letniej krowy o imieniu „Wariatka” ze stada w Jałowcówce. Krowa uciekinierka pochodząca ze stada Mirosławieckiego została przewieziona do nowo tworzonego stada w Jałowcówce. Niestety w momencie wypuszczania do zagrody adaptacyjnej spłoszyła się i uciekła. Swoją wędrówkę rozpoczęła w poszukiwaniu macierzystego stada. Niestety kierunek, który obrała okazał się odwrotny. Krowa „Wariatka” na drodze swojej wędrówki napotkała stado Drawskie. Wyruszając w dalszą drogę część żubrów odłączyło się od stada i powędrowało razem z nią. Wędrówkę żubrów powstrzymała miejska zabudowa Stargardu i zakończyła się na terenie Nadleśnictwa Dobrzany. Obecnie stado liczy 10 osobników.

  • 634A1716
  • 634A1795
  • 634A1915
  • IMG_8629