Grupa Drawno powstała na początku 2017 r. Do jej powstania przyczyniła się jedna z samic o imieniu „Rzepa” pochodząca ze stada Dobrzany. Po jej immobilizacji i założeniu obroży telemetrycznej „uciekła” na teren stada Drawskiego. Następnie samica zabierając ze sobą kilka żubrów z Poligonu Drawskiego przeszła na południe w granicę Nadleśnictwa Drawno. W ten sposób powstało nowe ugrupowanie „Drawno”, które utrzymuje się na tym terenie od zeszłego roku i liczy obecnie 7 osobników.

  • grupa-Drawno