Historia powstania wolnościowego stada żubrów w Polsce północno-zachodniej

Pierwsze wolne stado żubrów na Pomorzu Zachodnim zostało utworzone 29 lutego 1980 r. przez prof. dr hab. Ryszarda Graczyka. Cztery byki i cztery krowy linii nizinnej sprowadzone z Puszczy Białowieskiej zostały przesiedlone do zagrody adaptacyjnej o powierzchni ok. 50 ha, zlokalizowanej na terenie Nadleśnictwa Wałcz, niedaleko miejscowości Ostrowiec. Przebywały w niej ok. 5 miesięcy, po czym zostały wypuszczone na wolność. Na przestrzeni 10 lat od sprowadzenia, żubry przywędrowały na teren Nadleśnictwa Mirosławiec, gdzie przebywają do dziś. Przez ćwierć wieku stado funkcjonowało bez „dolewu świeżej krwi”, wskutek czego obniżała się rozrodczość, a średni wiek osobników wzrastał. Jesienią 2005 r. stado zostało zasilone kolejnymi 8 żubrami linii nizinnej w ramach projektu „Ochrona czynna żubrów w województwie zachodniopomorskim” w celu podniesienia różnorodności genetycznej stada. „Dolew krwi” poprawił niski przyrost notowany w latach 2003-2005 i powstrzymał regres liczebny. Stopniowo liczebność stada zaczęła wzrastać, z roku na rok powiększając się o kilka nowych cielaków. W 2005 roku stado liczyło 22 osobniki, w 2006 roku 30, a w 2010 roku aż 55. W 2013 r. naliczono z kolei 78 żubrów, w tym 14 cieląt. Tendencja wzrostowa wciąż się utrzymuje, ponieważ w roku 2014 zliczono w stadzie mirosławieckim aż 86 żubrów.

Od 2008 r. w województwie zachodniopomorskim istnieje drugie stado żubrów żyjących na wolności, które powstało w wyniku realizacji projektu ekologicznego prowadzonego przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze. Sprowadzono wówczas po 8 osobników do dwóch zagród aklimatyzacyjnych położonych w Nadleśnictwach Dobrzany i Łobez. W 10 miesięcy od uwolnienia z zagród, żubry połączyły się w jedno ugrupowanie, które obecnie przebywa w Nadleśnictwie Drawsko na terenie poligonu wojskowego. W roku rozpoczęcia projektu, czyli w 2014 r. liczebność stada była szacowana na około 70 sztuk.

Celem projektu LIFE jest zwiększenie ogólnej liczebności populacji zachodniopomorskiej do minimum 190 osobników oraz utworzenie nowego stada pomiędzy areałami stad Drawsko i Mirosławiec, więc w 2015 r. powstało trzecie stado z inicjatywy Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego. Kilka osobników ze stada mirosławieckiego oraz drawskiego, przetransportowano w rejon Leśniczówki Jałowcówka na terenie Nadleśnictwa Drawsko. W tej chwili stado liczy 12 osobników – 10 krów i 2 byki.

Liczba wolnych żubrów w województwie zachodniopomorskim pół roku po rozpoczęciu projektu LIFE (styczeń 2015 r.) oscylowała zatem około 160 osobników.