Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym nr 9/Z/2019 na zakup karmy dla żubrów.

2019-10-25 08:40:05
Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 9/Z/2019 na zakup karmy dla żubrów w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu POIS.02.04.00-00-0013/18 „Rozszerzenie działań Bazy Obsługi Żubrów.” 1. Liczba złożonych ofert: 12...

Komunikat w sprawie zapytania ofertowego nr 9/Z/2019 zgodnie z zasadą konkurencyjności na zakup karmy dla żubrów w ramach projektu „Rozszerzenie działań Bazy Obsługi Żubrów.”

2019-10-17 10:10:00
Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze informuje, że w związku z wystąpieniem w zapytaniu ofertowym błędu formalnego został zmieniony następujący zapis: „VI WADIUM 3. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 05 października 2018 r. do godz. 10:00. (…)” na „ VI WADIUM 3. Wadium należy wnieść w te...

Zapytanie ofertowe nr 9/Z/2019 zgodnie z zasadą konkurencyjności na zakup karmy dla żubrów w ramach projektu „Rozszerzenie działań Bazy Obsługi Żubrów.”

2019-10-15 08:15:00
Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 9/Z/2019 na zakup karmy dla żubrów w ramach projektu „Rozszerzenie działań Bazy Obsługi Żubrów.” Termin składania ofert do dnia: 24.10.2019 r. zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 50/LIFE/2019 NA OPRACOWANIE GRAFICZNE I DRUK ULOTEK PODSUMOWUJĄCYCH PROJEKT LIFE13 NAT/PL/000010 "DYWERSYFIKACJA I ROZWÓJ POPULACJI ŻUBRÓW W PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ POLSCE" POKAZUJĄCYCH KONTEKST MIĘDZYNARODOWY ROZWOJU POPULACJI ŻUBRÓW.

2019-03-14 09:54:14
Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe nr 50/LIFE/2019 na opracowanie graficzne i druk ulotek podsumowujących projekt LIFE13 NAT/PL/000010 "Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno- zachodniej Polsce" pokazujących kontekst międzynarodowy rozwoju populacji ż...

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 49/LIFE/2019 NA WYKONANIE TŁUMACZENIA SYMULTANICZNEGO WARSZTATÓW W 2019 ROKU

2019-03-07 13:53:00
Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe nr 49/LIFE/2019 na wykonanie tłumaczenia symultanicznego warsztatów w 2019 roku w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000010 "Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno- zachodniej Polsce."Termin składania ofert do dnia 15.03...

SPROSTOWANIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE USŁUGI CATERINGU W 2019 ROKU

2019-03-07 13:49:30
Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza, iż termin składania ofert drogą elektorniczną zapiany w pkt. VI.1 zapytania ofertowego jest błędny (15.03.2019 r.). Prawidłowy termin to 14.03.2016 r. (taki sam jak termin składania ofert osobiście lub pocztą).

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 48/LIFE/2019 NA WYKONANIE USŁUGI CATERINGOWEJ W 2019 ROKU

2019-03-06 11:32:21
Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe nr 48/LIFE/2019 na wykonanie usługi cateringowej w 2019 roku w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000010 "Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno- zachodniej Polsce."  Termin składania ofert do dnia 15.03.2019 r.ZO_CATERING...

ZAPYTANIE OFERTOWE 47/LIFE/2019 NA DOSTARCZENIE 2000 L OLEJU NAPĘDOWEGO LETNIEGO EURODIESEL

2019-02-28 12:44:53
Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe nr 47/LIFE/2019 na dostarczenie 2000 l oleju napędowego letniego eurodiesel w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000010 "Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno- zachodniej Polsce."  Termin składania ofert do dnia: 08.03.20...

ZAPYTANIE OFERTOWE 46/LIFE/2019 NA ROZSZERZENIE FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI "BEZPIECZNA INFORMACJA O ŻUBRACH"

2019-02-12 12:28:44
Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe nr 46/LIFE/2019 na rozszerzenie funkcjonalności aplikacji „Bezpieczna Informacja o Żubrach” w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000010 "Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno- zachodniej Polsce."  Termin składania ofert do...

ZAPYTANIE OFERTOWE 45/LIFE/2018 NA DRUK ULOTEK.

2018-11-21 09:09:05
Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe nr 45/LIFE/2018 na druk ulotek w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000010 "Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno- zachodniej Polsce." Termin składania ofert do dnia: 29.11.2018 r.  Zapytanie ofertowe Zal.3. Projekt ulotk...

ZAPYTANIE OFERTOWE 44/LIFE/2018 NA MODEROWANIE KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT LIFE13 NAT/PL/000010

2018-11-14 12:56:15
Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe nr 44/LIFE/2018 na moderowanie konferencji podsumowującej projekt LIFE13 NAT/PL/000010 "Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno- zachodniej Polsce." Termin składania ofert do dnia: 22.11.2018 r.images/doc/ZO_moderator...

ZAPYTANIE OFERTOWE 43/LIFE/2018 NA WYKONANIE TŁUMACZENIA SYMULTANICZNEGO

2018-11-13 14:04:51
Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe nr 43/LIFE/2018 na wykonanie tłumaczenia symultanicznego konferencji w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000010 "Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce". Termin składania ofert do dnia: 21.11.2018 r.ima...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART . 70(1) KODEKSU CYWILNEGO NA ZAKUP KARMY DLA ŻUBRÓW

2018-09-26 12:22:12
Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza przetarg w trybie określonym w art. 701 kodeksu cywilnego na zakup karmy dla żubrów.Termin składania ofert: 05.10.2018 r., do godz. 10:00Przetarg na zakup karmy

ZAPYTANIE OFERTOWE 41/LIFE/2018 NA DOSTARCZENIE 5000 L OLEJU NAPĘDOWEGO W RAMACH PROJEKTU LIFE13 NAT/PL/000010.

2018-07-10 07:10:12
Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe nr 41/LIFE/2018 na dostarczenie 5000 l oleju napędowego w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000010 "Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce". Termin składania ofert do dnia: 17.07.2018 r.images/ZO_paliwo...

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 40/LIFE/2018 NA OPRACOWANIE GRAFICZNE I DRUK ULOTEK PODSUMOWUJĄCYCH DZIAŁANIA W PROJEKCIE LIFE13 NAT/PL000010 "DYWERSYFIKACJA I ROZWÓJ POPULACJI ŻUBRÓW W PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ POLSCE".

2018-02-23 08:55:18
Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe nr 40/LIFE/2018 na opracowanie graficzne i druk ulotek podsumowujących działania w projekcie LIFE13 NAT/PL/000010 „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce”.  Termin składania ofert do dnia 05.03.2018...

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 39/LIFE/2018 NA DRUK I OPRACOWANIE GRAFICZNE KALENDARZY

2018-02-22 14:15:28
Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe nr 39/LIFE/2018 na druk i opracowanie graficzne kalendarzy w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000010 „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce”.  Termin składania ofert do dnia 02.03.2018 r.Zapytanie ofer...