ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM 50/LIFE/2019 NA OPRACOWANIE GRAFICZNE I DRUK ULOTEK PODSUMOWUJĄCYCH PROJEKT LIFE13 NAT/PL/000010 „DYWERSYFIKACJA I ROZWÓJ POPULACJI ŻUBRÓW W PÓŁNOCNO- ZACHODNIEJ POLSCE” POKAZUJĄCYCH

2019-03-22 09:20:32
Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 50/LIFE/2019 na opracowanie graficzne i druk ulotek podsumowujących projekt LIFE13 NAT/PL/000010 „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno- zachodniej Polsce” pokazujących ko...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE TŁUMACZENIA SYMULTANICZNEGO WARSZTATÓW W 2019 ROKU

2019-03-18 09:49:01
Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 49/LIFE/2019 na wykonanie tłumaczenia symultanicznego warsztatów w 2019 roku w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000010 „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno- zachodniej Pols...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM 48/LIFE/2019 NA WYKONANIE USŁUGI CATERINGOWEJ W 2019 ROKU W RAMACH PROJEKTU LIFE13 NAT/PL/000010 „DYWERSYFIKACJA I ROZWÓJ POPULACJI ŻUBRÓW W PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ POLSCE"

2019-03-15 09:00:15
Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 48/LIFE/2019 na wykonanie usługi cateringowej w 2019 roku w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000010 „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno- zachodniej Polsce".1. Liczba złożo...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM 47/LIFE/2019 NA DOSTARCZENIE 2000 L OLEJU NAPĘDOWEGO LETNIEGO EURODIESEL W RAMACH PROJEKTU LIFE13 NAT/PL/000010 „DYWERSYFIKACJA I ROZWÓJ POPULACJI ŻUBRÓW W PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ POLSCE"

2019-03-11 07:58:54
Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 47/LIFE/2019 na dostarczenie 2000 l oleju napędowego letniego eurodiesel w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000010 „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno- zachodniej Polsce"...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM 46/LIFE/2019 NA ROZSZERZENIE FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI "Bezpieczna Informacja o Żubrach" W RAMACH PROJEKTU LIFE13 NAT/PL/000010.

2019-02-20 08:00:46
Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 46/LIFE/2019 na rozszerzenie funkcjonalności aplikacji "Bezpieczna Informacja o Żubrach" w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000010 „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno- zac...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM 45/LIFE/2018 NA DRUK ULOTEK W RAMACH PROJEKTU LIFE13 NAT/PL/000010 „DYWERSYFIKACJA I ROZWÓJ POPULACJI ŻUBRÓW W PÓŁNOCNO- ZACHODNIEJ POLSCE.”

2018-11-30 08:43:54
Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 45/LIFE/2018 na druk ulotek w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000010 „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno- zachodniej Polsce.”  Liczba złożonych ofert: 1  Wykluczono: 0  Odrz...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM 44/LIFE/2018 NA MODEROWANIE KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT LIFE13 NAT/PL/000010.

2018-11-23 08:32:16
Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 44/LIFE/2018 na moderowanie konferencji podsumowującej projekt LIFE13 NAT/PL/000010 „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno- zachodniej Polsce.”1. Liczba złożonych ofert: 1...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM 43/LIFE/2018 NA TŁUMACZENIE SYMULTANICZNE KONFERENCJI.

2018-11-22 08:40:01
Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 43/LIFE/2018 na tłumaczenie symultaniczne konferencji w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000010 „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce”. Liczba złożonych of...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NA ZAKUP KARMY DLA ŻUBRÓW

2018-10-05 08:31:59
Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup karmy dla żubrów, w ramach projektu „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce”.   Liczba złożonych ofert: 1 Wykluczono: 0 wykonawców. Odrzucono: 0 wykonawców. Wybra...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM 41/LIFE/2018 NA DOSTARCZENIE 5000 L OLEJU NAPĘDOWEGO W RAMACH PROJEKTU LIFE13 NAT/PL/000010

2018-07-18 07:40:59
Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 41/LIFE/2018 na dostarczenie 5000 l oleju napędowego w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000010 „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce”. Liczba złożonych ofer...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM 40/LIFE/2018 NA OPRACOWANIE GRAFICZNE I DRUK ULOTEK PODSUMOWUJĄCYCH DZIAŁANIA W PROJEKCIE LIFE13 NAT/PL/000010 „DYWERSYFIKACJA I ROZWÓJ POPULACJI ŻUBRÓW W PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ POLSCE”.

2018-03-06 11:20:48
Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 40/LIFE/2018 na opracowanie graficzne i druk ulotek podsumowujących działania w projekcie LIFE13 NAT/PL/000010 „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce”. 1...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 39/LIFE/2018 na druk i opracowanie graficzne kalendarzy w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000010

2018-03-05 08:47:00
Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuję o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 39/LIFE/2018 na druk i opracowanie graficzne kalendarzy w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000010 „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce”. Liczba złożony...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi cateringu w roku 2018

2018-02-07 09:54:55
Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuję o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 38/LIFE/2018 na wykonanie usługi cateringu w roku 2018 w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000010 „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno zachodniej Polsce”. Liczba złożonyc...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym 37/LIFE/2017 na dostarczenie 5000 l oleju napędowego w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000010

2017-11-28 11:56:13
Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 37/LIFE/2017 na dostarczenie 5000 l oleju napędowego w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000010 „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce”. Liczba złożonych ofer...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na zakup karmy dla żubrów

2017-09-29 00:00:00
Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na zakup karmy dla żubrów, w ramach projektu „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce”. Liczba złożonych ofert: 1. Wykluczono: 0 wykonawców. Odrzucono: 0 ofer...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na dostawę oraz montaż zbiornika na olej napędowy w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000010

2017-09-05 11:30:00
Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostarczenie oraz montaż zbiornika na olej napędowy w ramach projektu „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce”. Liczba złożonych ofert: 9 (w tym 9 ważnych ofert) Wyklu...