Miło nam poinformować, że 15 grudnia 2017 r. w Dzikiej Zagrodzie w Jabłonowie odbyła się kolejna konferencja informacyjna o projekcie LIFE „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce”. W wydarzeniu wzięli udział najważniejsi polscy specjaliści ds. żubrów, przedstawiciele władz regionu, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska, nadleśnictw oraz Uniwersytetu Szczecińskiego. Podczas konferencji uczestnicy wysłuchali wykładów na temat: żubrów w kolejnych województwach, projektu rozprzestrzenienia żubra we wschodniej Polsce, oraz o tym czy powinniśmy bać się żubra. Przedstawione zostały także postępy prac wykonanych przez nasz zespół oraz przez współpracujące z nami nadleśnictwa w ramach realizacji projektu LIFE. Program konferencji uwzględnił również zwiedzanie zagrody pokazowej żubrów i rysi oraz poczęstunek. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali także zestaw materiałów informacyjnych. Mamy nadzieję, że nasi goście dzięki uczestnictwu w konferencji mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat żubrów oraz realizacji projektu LIFE „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce”.

  • _MG_0306
  • _MG_0332
  • _MG_0336
  • _MG_0347
  • _MG_0352
  • _MG_0370
  • _MG_0397
  • _MG_0424