Stado Jałowcówka zostało utworzone w 2016 roku w ramach projektu LIFE „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce”. Na początku ugrupowanie było utworzone z 8 osobników pochodzących ze stad mirosławieckiego i drawskiego. Wiosną 2017 roku do żubrów w Jałowcówce dołączyły dwa cielaki urodzone w Dzikiej Zagrodzie. W tym samym roku do stada przyłączyły się również wędrujące byki a latem kilka samic urodziło młode. Jesienią natomiast  ugrupowanie Jałowcówka „zabrało”  część żubrów z Mirosławca i obecnie liczy aż 30 osobników. Na chwilę obecną żubry bytują w części Nadleśnictwa Mirosławiec, na której dotychczas nie występowały żadne osobniki z innych stad. W ten sposób utworzone ugrupowanie Jałowcówka przyczyniło się do dywersyfikacji żubrów na tym terenie.

Poniższe zdjęcia prezentują obecny skład stada Jałowcówka.

  • 634A9517
  • 634A9527
  • 634A9558